รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื่อกกรองนั่ง

เสื่อกกรองนั่ง

เสื่อกกรองนั่ง ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :470.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ

59 หมู่ 2 บ้านหนองนกหอ ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

ติดต่อ :

โทร : 086-9038482

วันที่แก้ไข : 22 มิ.ย 2548

วัตถุดิบ

เสื่อกกรองนั่ง

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ