รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชุดรองจานและแก้วน้ำจากเสื่อกก

ชุดรองจานและแก้วน้ำจากเสื่อกก

ชุดรองจานและแก้วน้ำจากเสื่อกก (OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :325.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ

59 หมู่ 2 บ้านหนองนกหอ ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

ติดต่อ :

โทร : 086-9038482

วันที่แก้ไข : 22 มิ.ย 2548

วัตถุดิบ

ชุดรองจานและแก้วน้ำจากเสื่อกก

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองนกหอ