รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

  • ขนาด : 33.00 X 220.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :240.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
130.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือบ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา

225 หมู่ 1 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ติดต่อ : นางละม่อม ขวัญเรื

โทร : 086 0977471, 032 602938

วันที่แก้ไข : 15 ก.ค 2548

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอมือบ้านเฉลิมเกียรติพัฒนา