รายละเอียดสินค้าโอทอป

เล็บเหยี่ยวสิงโต

เล็บเหยี่ยวสิงโต

  • ขนาด : 8.00 X 10.00 X 8.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :25.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มดอกไม้ไทยสู่บันไดโลก

701 หมู่ 7 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

ติดต่อ : นางนัยนา ยอดแก้ว

โทร : 032 681362, 07 0348531

วันที่แก้ไข : 15 ก.ค 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มดอกไม้ไทยสู่บันไดโลก