รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดกวน

สับปะรดกวน
  • รหัสสินค้า : 770106-B101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 11.00 X 11.00 X 25.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :740.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสองพี่น้อง

44/2 หมู่ 10 บ้านสองพี่น้อง ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

ติดต่อ : คุณดวงพร แซ่โง้ว

โทร : 09 3003026 , 01 3003020

วันที่แก้ไข : 18 ก.ค 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสองพี่น้อง