รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์หม่อน

  • ขนาด : 5.00 X 0.00 X 22.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :505.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์การเกษตรชลประทานยางชุม จำกัด

93 หมู่ 5 บ้านยางชุม ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

ติดต่อ : นางลัดดา ชูศิริ

โทร : 01 8629362 , 06 0735486

อีเมล: cddkirikhan@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 22 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป สหกรณ์การเกษตรชลประทานยางชุม จำกัด