รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดหยีสี่รส

สับปะรดหยีสี่รส
สับปะรดหยีสี่รส
  • รหัสสินค้า : 770406-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 6.00 X 11.00 X 22.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :270.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 77-2-00845-2-0001
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรมงคล

159/2 หมู่ 9 บ้านสายเพชร ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

ติดต่อ : นางชูชีพ อยู่ยงค์

โทร : 09 6146101 , 0 3269 1918

วันที่แก้ไข : 25 ก.ค 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรมงคล