รายละเอียดสินค้าโอทอป

เมี่ยงคำทับสะแก

เมี่ยงคำทับสะแก
  • รหัสสินค้า : 770301-SB101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 15.00 X 17.00 X 2.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :240.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 77-2-00647-2-0001
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเมี่ยงคำทับสะแก

68/15 หมู่ 6 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130

ติดต่อ : นางอัญญพิชา พิทย

โทร : 032 671008

วันที่แก้ไข : 25 ก.ค 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มเมี่ยงคำทับสะแก