รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไม้กวาดใยสังเคราะห์

ไม้กวาดใยสังเคราะห์
ไม้กวาดใยสังเคราะห์

  • ขนาด : 36.00 X 97.50 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :305.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
70.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ 6

18 หมู่ 6 บ้านดอนเตาเล่า ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77180

ติดต่อ : คุณบุญนาค สามเกลี

โทร : 032 559100, 07 1000347

วันที่แก้ไข : 25 ก.ค 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ 6