รายละเอียดสินค้าโอทอป

กาละแม

กาละแม
กาละแม
  • รหัสสินค้า : 770801-E101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 17.00 X 17.00 X 6.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :530.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
40.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาแม่บ้านพุน้อย

47/2 หมู่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : นางกัลยา สามกลิ่น

โทร : 08-7168-9629

วันที่แก้ไข : 29 ส.ค. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาแม่บ้านพุน้อย