รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมทองม้วน

ขนมทองม้วน
  • รหัสสินค้า : 770405-G102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 14.00 X 14.00 X 22.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :90.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีบ้านหนองไม้แก่น

371 หมู่ 7 บ้านหนองไม้แก่น ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

ติดต่อ : คุณอำนวย ชื่นอารม

โทร : 09 0378496

วันที่แก้ไข : 30 ส.ค. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีบ้านหนองไม้แก่น