รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำตาลมะพร้าว

น้ำตาลมะพร้าว
  • รหัสสินค้า : 770405-H101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 12.00 X 12.00 X 18.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :11000.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านหนองโปร่ง

หมู่ 9 บ้านหนองโปร่ง ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

ติดต่อ : นางจันทร์เพ็ญ กัน

โทร : 01 7709512, 09 0732279

วันที่แก้ไข : 31 ส.ค. 2548