รายละเอียดสินค้าโอทอป

กางเกงชายทะเล

กางเกงชายทะเล

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :75.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
39.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านนาวัลเปรียง

70/1 หมู่ 2 บ้านนาวัลเปรียง ถ.เพชรเกษม ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7150

ติดต่อ : นางปาจรีย วงศ์ศิร

โทร : 09 8968526, 032 573189

วันที่แก้ไข : 31 ส.ค. 2548

วัตถุดิบ

กางเกงชายทะเล

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านนาวัลเปรียง