รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าคลุมเตียง

ผ้าคลุมเตียง
ผ้าคลุมเตียง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
1600.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

15/4 หมู่ 15 บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

ติดต่อ : คุณวิไลวรรณ อุปจั

โทร : 043 330430, 08 1768 5920

วันที่แก้ไข : 4 ส.ค. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ