รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยเล็บมือนาง

กล้วยเล็บมือนาง
  • รหัสสินค้า : 770206-B101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 12.00 X 12.00 X 32.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :250.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียง

1 หมู่ 1 บ้านนาวัลเปรียง ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

ติดต่อ : นางดวงพร ราชานาค

โทร : 032 688939, 01 7555399

วันที่แก้ไข : 1 ก.ย. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียง