รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะพร้าวอบ

มะพร้าวอบ
  • รหัสสินค้า : 770305-A103
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 11.00 X 11.00 X 22.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :190.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 77-2-01443-2-0002
18.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองข้าวเหนียว

160 หมู่ 9 บ้านหนองข้าวเหนียว ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130

ติดต่อ : นางทิพยวรรณ ทอดสน

โทร : 032 574089, 086 3357080

วันที่แก้ไข : 2 ก.ย. 2548

วัตถุดิบ

มะพร้าวอบ

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองข้าวเหนียว