รายละเอียดสินค้าโอทอป

ฝาชีหางอวนแบบเหลี่ยม

ฝาชีหางอวนแบบเหลี่ยม

  • ขนาด : 30.00 X 31.00 X 27.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :345.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
500.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากหอย

เลขที่ 492/1-2 หมู่ 6 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ : คุณผจงจิต โห้วงษ์

โทร : 06 7551355 , 06 0371458

วันที่แก้ไข : 5 ก.ย. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากหอย