รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล่องใส่ของขวัญจักสานผักตบชวา

กล่องใส่ของขวัญจักสานผักตบชวา
กล่องใส่ของขวัญจักสานผักตบชวา

  • ขนาด : 21.00 X 21.00 X 13.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :115.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยนาท
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านเที่ยงแท้

5 หมู่ 1 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140

ติดต่อ : นางชัด บางจั่น

โทร : 09 7024017

วันที่แก้ไข : 5 ก.ย. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านเที่ยงแท้