รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล่องใส่ของขวัญจักสานผักตบชวา

กล่องใส่ของขวัญจักสานผักตบชวา

  • ขนาด : 23.00 X 39.00 X 14.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :223.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยนาท
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านเที่ยงแท้

5 หมู่ 1 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140

ติดต่อ : นางชัด บางจั่น

โทร : 09 7024017

วันที่แก้ไข : 5 ก.ย. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านเที่ยงแท้