รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะพร้าวอบน้ำผึ้ง

มะพร้าวอบน้ำผึ้ง
มะพร้าวอบน้ำผึ้ง
  • รหัสสินค้า : 770301-E102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 9.00 X 9.00 X 15.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :100.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปมะพร้าว

157/1 หมู่ 4 บ้านแสงอรุณ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130

ติดต่อ :

โทร : 032 574408

วันที่แก้ไข : 5 ก.ย. 2548

วัตถุดิบ

มะพร้าวอบน้ำผึ้ง

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปมะพร้าว