รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมปังซิสเชค

ขนมปังซิสเชค
  • รหัสสินค้า : 770504-D101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 10.00 X 10.00 X 18.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :300.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านสตรีช้างแรก

67 หมู่ที่ 3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

ติดต่อ : คุณสมบูรณ์ ลิ้มปร

โทร : 0 6036 4326

วันที่แก้ไข : 7 ก.ย. 2548

วัตถุดิบ

ขนมปังซิสเชค

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านสตรีช้างแรก