รายละเอียดสินค้าโอทอป

คุกกี้รสผลไม้

คุกกี้รสผลไม้
  • รหัสสินค้า : 770501-B101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 8.00 X 13.00 X 24.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :265.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านทุ่งกะโตน

71/4 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งกะโตน ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

ติดต่อ : คุณอำไพ เรืองวงศ์

โทร : 0 7152 8450

วันที่แก้ไข : 7 ก.ย. 2548

วัตถุดิบ

คุกกี้รสผลไม้

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านทุ่งกะโตน