รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำดื่มสมุนไพร

น้ำดื่มสมุนไพร

  • ขนาด : 8.00 X 8.00 X 11.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :175.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาของเหลือใช้บ้านหนองกระทิง

2 หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทิง ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77150

ติดต่อ : นายศรี แก้วสะอาด

โทร : 08 1944 7296 , 032 602897

วันที่แก้ไข : 7 ก.ย. 2548

วัตถุดิบ

น้ำดื่มสมุนไพร

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาของเหลือใช้บ้านหนองกระทิง