รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ

กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ

กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือ ชนิดห้อยคอ ทำจากผ้าปักด้วยมือ

  • ขนาด : 9.50 X 12.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :10.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง

109 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน บ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240

ติดต่อ : คุณนิธี สุธรรมรัก

โทร : 08-1568-9385, 0-5366-7719

วันที่แก้ไข : 3 ต.ค. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง