รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไข่เค็มไอโอดีน

ไข่เค็มไอโอดีน
  • รหัสสินค้า : 260302-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 9.00 X 12.00 X 23.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :550.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 26-2-00847-2-0003
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังน้ำ

8 หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ติดต่อ : คุณอัมพร บำรุงสุข

โทร : 0 3732 3857 , 0 9753 3666

วันที่แก้ไข : 10 ม.ค. 2549

วัตถุดิบ

ไข่เค็มไอโอดีน

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังน้ำ