รายละเอียดสินค้าโอทอป

แคปหมูสูตรแม่พะเยาว์

แคปหมูสูตรแม่พะเยาว์
  • รหัสสินค้า : 260304-B102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 9.00 X 9.00 X 16.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :70.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
10.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านตำบลอาษา

18 หมู่ที่ 1 บ้านเจ๊ก ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ติดต่อ : คุณปิ่นทอง พึ่งแก

โทร : 0 3732 3993

วันที่แก้ไข : 27 ม.ค. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านตำบลอาษา