รายละเอียดสินค้าโอทอป

สารส้มดับกลิ่นกาย

สารส้มดับกลิ่นกาย

  • ขนาด : 5.00 X 5.00 X 10.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :80.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

บริษัท อาร์ เอ็ม ซี โกลบอล กรุ๊ป จำกัด

48/1 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ :

โทร : 037 315714

โทรสาร : 037 315713

อีเมล: info@rmcgalleries.com

เว็บไซต์ : www.rmcgalleries.com

วันที่แก้ไข : 11 ม.ค. 2549

วัตถุดิบ

สารส้มดับกลิ่นกาย

สินค้าโอทอป บริษัท อาร์ เอ็ม ซี โกลบอล กรุ๊ป จำกัด