รายละเอียดสินค้าโอทอป

กิ่งพันธุ์ไม้มะยงชิด

กิ่งพันธุ์ไม้มะยงชิด
กิ่งพันธุ์ไม้มะยงชิด

  • ขนาด : 54.00 X 54.00 X 96.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :4505.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
300.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สวนละอองฟ้า

111/2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณปราณี โสวรรณตร

โทร : 08 9248 6401 , 0 3738 6234

วันที่แก้ไข : 11 ม.ค. 2549

สินค้าโอทอป สวนละอองฟ้า