รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระท้อนสามรส

กระท้อนสามรส
กระท้อนสามรส
  • รหัสสินค้า : 260308-B103
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 7.00 X 12.00 X 20.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :310.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 26-2-01447-2-0001
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีบ้านโคกประเสริฐ

140 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ติดต่อ : คุณกาญจนา บุญมี

โทร : 0 6108 1024 , 0 3738 2146

วันที่แก้ไข : 11 ม.ค. 2549

วัตถุดิบ

กระท้อนสามรส

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีบ้านโคกประเสริฐ