รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวสาร

ข้าวสาร
  • รหัสสินค้า : 260401-C201
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 21.00 X 32.00 X 7.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :2580.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงหลุมบัว

44/3 หมู่ที่ 3 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

ติดต่อ : คุณละมัย หมัดหล่อ

โทร : 0 3731 1528 , 08 1433 3223

วันที่แก้ไข : 12 ม.ค. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงหลุมบัว