รายละเอียดสินค้าโอทอป

อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
  • รหัสสินค้า : 260112-D101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 2.00 X 17.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
250.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังไทรร่วมใจ

4 หมู่ที่ 6 บ้านวังไทร ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณเจริญ มั่งคั่ง

โทร : 0 3731 4526 , 0 6824 4022

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังไทรร่วมใจ