รายละเอียดสินค้าโอทอป

แคปหมูสูตรแม่พะเยาว์

แคปหมูสูตรแม่พะเยาว์
แคปหมูสูตรแม่พะเยาว์
  • รหัสสินค้า : 260304-B101
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 10.00 X 12.00 X 19.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :90.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 26-2-00648-2-0001
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านตำบลอาษา

18 หมู่ที่ 1 บ้านเจ๊ก ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ติดต่อ : คุณปิ่นทอง พึ่งแก

โทร : 0 3732 3993

วันที่แก้ไข : 27 ม.ค. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านตำบลอาษา