รายละเอียดสินค้าโอทอป

หัตถกรรมจากผ้าฝ้าย

หัตถกรรมจากผ้าฝ้าย
หัตถกรรมจากผ้าฝ้าย

  • ขนาด : 80.00 X 200.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :470.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • มผช. : 17(1)/2546
160.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแพรฝ้ายโพนทอง

8 หมู่ 13 บ้านโนนศึกษา ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : คุณวงวาส ไชยนาแพง

โทร : 08 9038 0686 , 0 4353 4376

วันที่แก้ไข : 20 ก.พ. 2549

วัตถุดิบ

หัตถกรรมจากผ้าฝ้าย

สินค้าโอทอป กลุ่มแพรฝ้ายโพนทอง