รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าเอกสาร

กระเป๋าเอกสาร
กระเป๋าเอกสาร

  • ขนาด : 6.00 X 38.00 X 27.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :485.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
139.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าและผ้าฝ้าย

207 หมู่ 2 บ้านวังหิน ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340

ติดต่อ : คุณสุรัตน์ อยู่สุ

โทร : 08-9944-7987, 0-4349-4291

วันที่แก้ไข : 23 ก.พ. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าผ้าและผ้าฝ้าย