รายละเอียดสินค้าโอทอป

อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์

อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์
  • รหัสสินค้า : 260112-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 13.00 X 18.50 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :340.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
75.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

68/1 หมู่ 2 บ้านเกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณลักษณี ภูมิลา

โทร : 08 9606 9059

วันที่แก้ไข : 27 ก.พ. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์