รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์
  • รหัสสินค้า : 260112-C102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 17.00 X 22.00 X 4.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :655.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
60.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์

68/1 หมู่ 2 บ้านเกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณลักษณี ภูมิลา

โทร : 08 9606 9059

วันที่แก้ไข : 27 ก.พ. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์