รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทองม้วนกรอบ

ทองม้วนกรอบ
  • รหัสสินค้า : 260112-E102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 8.50 X 8.50 X 13.50 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :70.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
10.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านทองม้วนสดบ้านเกาะกระชาย

4/5 หมู่ที่ 2 บ้านเกาะกระชาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณเลารัตน์ คล้าย

โทร : 0 3738 6079 , 08 6899 4517

วันที่แก้ไข : 27 ก.พ. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านทองม้วนสดบ้านเกาะกระชาย