รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยหวาน

กล้วยหวาน
  • รหัสสินค้า : 260111-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 7.00 X 12.00 X 20.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :190.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มผช. : 111/2546
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีบ้านคลองสีเสียด

6 หมู่ 8 บ้านคลองสีเสียด ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณอรุณ สมาน

โทร : 08 6028 8332

วันที่แก้ไข : 27 ก.พ. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีบ้านคลองสีเสียด