รายละเอียดสินค้าโอทอป

เผือกหวาน

เผือกหวาน
  • รหัสสินค้า : 260111-D104
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 9.00 X 9.00 X 23.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :170.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีบ้านคลองสีเสียด

6 หมู่ 8 บ้านคลองสีเสียด ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณอรุณ สมาน

โทร : 08 6028 8332

วันที่แก้ไข : 27 ก.พ. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีบ้านคลองสีเสียด