รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลไม้แปรรูป

ผลไม้แปรรูป
ผลไม้แปรรูป
  • รหัสสินค้า : 260108-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 8.00 X 17.00 X 21.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :225.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 26-2-00844-2-0007
  • มผช. : 136/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านสตรีสันคูเมือง

49 หมู่ที่ 10 บ้านดงละคร ถนนกลางดง ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณมาเรียม ปุณวัช

โทร : 08 1861 4043, 0 3733 0272

วันที่แก้ไข : 28 ก.พ. 2549

วัตถุดิบ

ผลไม้แปรรูป

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านสตรีสันคูเมือง