รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกเมี่ยงสมุนไพร

น้ำพริกเมี่ยงสมุนไพร
น้ำพริกเมี่ยงสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 740207-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกเมี่ยงสมุนไพร บรรจุขวดแก้ว

  • ขนาด : 6.50 X 0.00 X 8.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :100.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 74-2-07147-2-0001
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองนกไข่

51 หมู่ 4 ถนนสามพราน-หนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ติดต่อ : นางอารีย์ ศรีจินด

โทร : 08-7022-4151, 08-1814-8664

วันที่แก้ไข : 1 มี.ค. 2549

วัตถุดิบ

น้ำพริกเมี่ยงสมุนไพร

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองนกไข่