รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

  • ขนาด : 3.00 X 4.00 X 10.50 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :65.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
200.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาอาชีพแปรรูปสมุนไพรชนาภา

58/4 หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : คุณวาสนา โยธาสุภา

โทร : 08 9418 4878

วันที่แก้ไข : 14 มี.ค. 2549

วัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาอาชีพแปรรูปสมุนไพรชนาภา