รายละเอียดสินค้าโอทอป

อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป
  • รหัสสินค้า : 451806-B102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 8.00 X 8.00 X 8.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :150.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด

190 หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งสว่างสามัคคี ตำบลบ้านเขือง กิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ติดต่อ : คุณณรงค์ สุบุญสัน

โทร : 085-9261684

วันที่แก้ไข : 14 มี.ค. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด