รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้งธรรมชาติ

น้ำผึ้งธรรมชาติ
  • รหัสสินค้า : 410102-B102
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

  • ขนาด : 8.00 X 0.00 X 12.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :840.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุดรธานี
80.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งบ้านปันน้ำใจ

99 หมู่ที่ 10 บ้านจัดสรรปันน้ำใจ ถนนอุดรธานี-เลย ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

ติดต่อ : คุณคงฤทธิ์ โสมาศร

โทร : 01-9753063

วันที่แก้ไข : 17 มี.ค. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งบ้านปันน้ำใจ