รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถ่านอัดแท่งป้าจงดี

ถ่านอัดแท่งป้าจงดี
ถ่านอัดแท่งป้าจงดี

  • ขนาด : 28.00 X 39.00 X 5.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1690.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • มผช. : 238/2546
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธัญญะเข้มแข็ง (ถ่านอัดแท่งป้าจงดี)

133/354 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ติดต่อ : คุณจงดี รัษฐปานะ

โทร : 08 1458 5055 , 0 2577 3253

อีเมล: drasatapana@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 12 เม.ย. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธัญญะเข้มแข็ง (ถ่านอัดแท่งป้าจงดี)