รายละเอียดสินค้าโอทอป

ถ่านอัดแท่งป้าจงดี

ถ่านอัดแท่งป้าจงดี

  • ขนาด : 4.00 X 6.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :80.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • มผช. : 180/2546
59.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธัญญะเข้มแข็ง (ถ่านอัดแท่งป้าจงดี)

133/354 หมู่ที่ 4 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ติดต่อ : คุณจงดี รัษฐปานะ

โทร : 08 1458 5055 , 0 2577 3253

อีเมล: drasatapana@yahoo.com

วันที่แก้ไข : 12 เม.ย. 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธัญญะเข้มแข็ง (ถ่านอัดแท่งป้าจงดี)