รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปี๊ยะธัญพืช

ขนมเปี๊ยะธัญพืช
  • รหัสสินค้า : 190904-A201
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ขนมเปี๊ยะธัญพืช แบบบรรจุกล่องกระดาษ

  • ขนาด : 11.00 X 24.00 X 6.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :190.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสระบุรี
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 19-2-02445-2-0023
  • มผช. : 115/2546
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลนายาว

11 หมู่ที่ 3 บ้านไร่หงษา ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

ติดต่อ : คุณวันเพ็ญ เจริญใจ

โทร : 0-3626-3020, 08-9902-4515, 09-8832-8371

วันที่แก้ไข : 21 มิ.ย 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลนายาว