รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์ผลไม้

ไวน์ผลไม้ แพคกล่องสองขวด (Coop)

  • ขนาด : 10.00 X 18.00 X 32.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :3500.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดปทุมธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง

21/21 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองสอง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ติดต่อ : คุณโยษิตา บุญเรือ

โทร : 08 9501 9124

อีเมล: yosita_bonraung@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 17 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพสหกรณ์คลองสอง