รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

  • ขนาด : 100.00 X 400.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :385.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
  • มผช. : 18(1)/2546
3000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่ที่ 9 บ้านพนา

73 หมู่ 9 บ้านพนา ถนนชามาตย์ ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180

ติดต่อ : คุณอรศรี พลราษฎร์

โทร : 045 463057

วันที่แก้ไข : 21 ก.ย. 2550

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าหมู่ที่ 9 บ้านพนา