รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่
ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่ ทอจากเส้นไหมเล็ก

  • ขนาด : 100.00 X 200.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :205.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
  • มผช. : 17(1)/2546
1100.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนตาวาง

12 หมู่ 6 บ้านโนนตาวาง ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180

ติดต่อ : คุณพิชญาภัค พันธ์

โทร : 089 4945250

วันที่แก้ไข : 5 ก.ค 2549

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านโนนตาวาง